Kącik porad

Bądźmy dobrzy nie tylko dla dzieci… ale i dla siebie

Świat oszalał! Gdzie tylko spojrzysz wszyscy wymądrzają się na temat konieczności zrozumienia dziecka! Czasem zaczyna mnie to denerwować. W tej całej otoczce pisania o empatii, szacunku, zrozumieniu każdego nawet najmniejszego „trudnego” zachowania, emocji, postaw etc. zapominamy kompletnie o rodzicach. O tym, że rodzice to też tylko ludzie- trochę starsi, z Czytaj więcej…

Z Przedszkole 117, przed
Kącik porad

Czy to tylko psoty, czy już ADHD?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy zdać sobie sprawę, że używając terminu  ADHD (nadpobudliwość psychoruchowa) podkreślamy, że dotyczy on zarówno sfery ruchowej jak i psychicznej. Nadpobudliwość przejawia się w postaci wzmożonego pobudzenia ruchowego, w nadmiernej aktywności emocjonalnej oraz problemach dotyczących funkcji poznawczych, głównie w postaci nieumiejętności skupienia uwagi. Najbardziej widocznym Czytaj więcej…

Kącik porad

O co chodzi z tą karą?

Mało który z dzisiejszych dorosłych był wychowywany inaczej niż przez kodeks kar i nagród. Staramy się nie popełniać „błędów” swoich rodziców (a może oni nie umieli inaczej…) i wycofujemy się ze stosowania tradycyjnych kar względem najmłodszych. Nie chciałabym tu negować dawnych sposobów wychowania, ale codzienna obserwacja w pracy z dziećmi Czytaj więcej…

Kącik porad

Wszystko co dajesz – wraca

„Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący. Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności, niż nadmiarem kalkulacji i nieufności”. Tym cytatem ojca Fabiana  Kaltbacha postanowiłam rozpocząć ten grudniowy artykuł nawiązując do akcji charytatywnych, Czytaj więcej…

Z Przedszkole 117, przed