OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

www.przedszkole117.com.pl WE WROCŁAWIU

Przedszkole nr 117 „Fiołkowa Kraina” we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych oraz aplikacji mobilnych zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności

  1. Niniejsza strona internetowa jest w częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych

Treści niedostępne :

  1. Niektóre dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (obrazki, brak sekcji nawigacyjnych)

Wyłączenia:

  1. Pliki PDF, zdjęcia i obrazki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej , modernizacja strony wiązała by się z nadmiernym obciążeniem  dla podmiotu publicznego.
  2. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 22.09.2020 r.

Informacja o sposobie dokonania oceny

Ocena została przeprowadzona zgodnie z listą kontrolną WCAG na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku Dobrych Praktyk – WCAG Fundacji Widzialni, oraz narzędzia weryfikującego zawartego na stronie http://checkers.eiii.eu, w którym po analizie uzyskano wynik pozytywny.

Skróty klawiszowe

Domyślne skróty klawiszowe przeglądarek internetowych.

Dostępność architektoniczna siedziby

Siedziba Przedszkola nr 117 „Fiołkowa Kraina”  we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Fiołkowa 7a 53-239 we Wrocławiu jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą 2   wejścia  od ul. Fiołkowej i ul. Ostrowskiego . Budynek nie posiada podjazdu dla wózków, przed wejściem jeden schodek , drzwi wejściowe są za wąskie.

W budynku  przedszkola można swobodnie poruszać się na wózku inwalidzkim, budynek jest parterowy.

W budynku znajdują się łazienki dla dzieci dostosowane do ich wzrostu oraz dwie toalety dla pracowników .Brak toalety dla osób na wózkach.

Do budynku   można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem tylko za każdorazową zgoda dyrektora przedszkola nr 117. Zasady pobytu psa w przedszkolu za każdym razem ustalane są z dyrektorem, jednakże zawsze pies musi mieć kaganiec i smycz.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje głosowe, pętle indukcyjne  – niedostępne

Posadzki antypoślizgowe – niedostępne.

Przedszkole nie posiada miejsc parkingowych.

Do przedszkola możliwe jest dojście piesze( przeszkody płot, bramka) oraz dojazd samochodem miejsca parkingowe wokół przedszkola . Najbliższe przystanki autobusowe  nr119, 107, 319, 143,325, 125,A, 134, 125, 124. Tramwaje :4,5,11,20

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak tłumacza języka migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Przedszkole nr 117 „Fiołkowa Kraina” dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego www.przedszkole117.com.pl mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej

Jeśli stwierdzisz, że serwis www.przedszkole117.com.pl nie jest dla Ciebie w pełni dostępny, prosimy skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo:

Przedszkole nr 117 „Fiołkowa Kraina” we Wrocławiu, (71) 798 67 57,  sekretariat.p117@wroclawskaedukacja.pl lub bezpośrednio z osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej:

Dominika Mazur – st. intendent tel. (71)  798-67-57 wew. 113  dominika.mazur@wroclawskaedukacja.pl

 

Postępowanie odwoławcze

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie , najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe , podmiot niezwłocznie informuje  o tym wnoszącego żądanie , kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wystąpienia zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Data publikacji witryny: 23.09.2020 r.

Data ostatniej aktualizacji: 23.09.2020 r.

Przydatne linki