Informuję, że w dniach od 5 marca do 12 marca 2020 r NALEŻY ZŁOŻYĆ PODPISANĄ WOLĘ KONTYNUACJI KORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2020/2021 bez uczestniczenia w procesie rekrutacji .

Niezłożenie przez rodzica/opiekuna prawnego w wyznaczonym terminie oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola jest równoznaczne z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.

Nauczyciele poszczególnych grup będą wydawać za potwierdzeniem pobrania i zwrotu druk deklaracji.

Kategorie: Aktualności