Dyrektor oraz Wicedyrektor przedszkola przyjmują interesantów zamiennie w środy w godz. od 15.30 do 16.00.

Dyrektor : mgr Barbara Korbecka
Wicedyrektor : mgr Elżbieta Dąbrowska – Stańczuk