Prosimy o informację telefoniczną (tel. 71 798 67 57, wew. 113) w przypadku:

  • spóźnienia dziecka (informacja do godz. 9.00),
  • zdiagnozowania u dziecka choroby zakaźnej,
  • nieobecności dziecka powyżej dwóch tygodni (w przypadku nieobecności powyżej 30 dni należy złożyć oświadczenie).

Nie ma potrzeby informowania przedszkola o nieobecności dziecka w innych przypadkach.

Kategorie: Aktualności