Przedszkole nr 117 „Fiołkowa Kraina”
ul. Fiołkowa 7a
53-239 Wrocław

NIP: 894-25-98-421

tel./fax: 71 798 67 57
Dyrektor: wew. 101
Z-ca Dyrektora: wew. 102
Intendent: wew. 113
Hol (kontakt po godzinie 16): wew. 150
e-mail: sekretariat.p117@wroclawskaedukacja.pl

ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR:
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 1
50-095 Wrocław

ORGAN PROWADZĄCY:
Gmina Wrocław
ul. G. Zapolskiej 2/4
50-032 Wrocław