Siedmiolatek cieszy się, gdy idzie do szkoły, jest ciekawy świata ,lubi nowe zajęcia , chce poznawać nowych kolegów. Przejście z przedszkola do szkoły jest dla niego bardzo ważnym krokiem- to przekroczenie pierwszego progu edukacyjnego. Dla niektórych jest on wysoki i jego pokonanie wymaga dużego wysiłku, dla innych ta zmiana nie jest żadnym problemem, ale i tym dzieciom trudno od razu odnaleźć się w nowej rzeczywistości. I tu powstaje pytanie: Co  to jest ta dojrzałość szkolna, i czy jej osiągnięcie jest gwarancją odnoszenia sukcesów w szkole?

Jak ważne jest dla dziecka ,które już niedługo przekroczy próg szkoły jego dobre samopoczucie nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak gdy zbliża się ten moment rodzice zaczynają się niepokoić czy aby ich dziecko jest na tyle przygotowane aby sobie poradzić? Obawy odczuwają również dzieci , choć czasem nie potrafią tego nazwać, a rodzice nie zawsze ich zachowanie wiążą z tym faktem.

Co według nauczycieli i rodziców sprzyja uczeniu się i rozwojowi?

 • Dobre zdrowie fizyczne (dobry słuch i wzrok).
 • Motywacja do uczenia się i wysiłku fizycznego
 • Zainteresowanie treściami nauczania , chęć poznawania czegoś nowego
 • Umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia , korzystania z nowych wiadomości.
 • Umiejętność koncentracji , pracy przez dłuższy czas, wytrwałość.
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnościami, tak aby się nie zniechęcało, gdy coś mu się nie uda.
 • Umiejętność współpracy w grupie, podporządkowanie się normom, a więc posłuszeństwo i współdziałanie z innymi.
 • Wyraźna wymowa i odpowiednia dla wieku sprawność językowa.

Widzimy więc, że nie najważniejsze są umiejętności dziecka na polu czytania i pisania, o co tak często na konsultacjach pytają rodzice.

DZIECKO  PO  ZERÓWCE  NIE  MUSI  UMIEĆ  CZYTAC  I PISAĆ!!!!

Na przyszłe powodzenie w nauce szkolnej składa się wiele cech równie ważnych, np. poziom rozwoju intelektualnego, odpowiedni poziom funkcji percepcyjnych, motorycznych oraz rozwoju emocjonalno-społecznego. Ważną sprawą jest pozytywne nastawienie, wiara we własne siły , wysoka samoocena (wzmacniana przez rodziców).

Samoocena u dziecka na krok przed szkołą jest dlatego tak ważna , że wiąże się ona z poziomem aspiracji decydujących w dużym stopniu o sukcesach dziecka w szkole.

Trzeba podjąć wysiłek ,aby dziecko było dobrze przygotowane do szkoły, zminimalizować tym samym stres związany z przekroczeniem progu szkoły i pracować z dzieckiem ,aby:

 • Nabywało wiary w siebie
 • Umiało odnajdywać w sobie i innych pozytywne cechy, mocne strony.
 • Doświadczyło tego ,że już potrafi radzić sobie z jakimś
 • Próbowało swoich sił w nowych sytuacjach.
 • Umiało rozpoznawać i nazywać przeżywane uczucia, oraz wykorzystywać rozmowę jako sposób ich okazywania.
 • Miało coraz silniejsze ,pozytywne poczucie własnej wartości.

Prawie każde dziecko cieszy się z faktu, że nie będzie już przedszkolakiem a stanie się „dorosłym uczniem”, dlatego to rodzice przede wszystkim  muszą  mu pomóc zaakceptować zmiany jakie niesie za sobą przekroczenie progu szkoły podstawowej.

Maryla Krzeszewska.

Kategorie: Kącik porad