Zajęcia z piłki nożnej prowadzi firma SOWMID. Odbywają się one raz w tygodniu, w sali przedszkolnej po czasie określonym w umowie z przedszkolem i są dodatkowo płatne.

Cena za jedną lekcję wynosi 15 zł. Z każdym miesiącem można zrezygnować z zajęć. Szczegółowe informacje na temat zajęć można uzyskać pod numerem telefonu 886 944 820.