W związku ze strajkiem, którego rozpoczęcie planowane jest na 08.04.2019 r. może zaistnieć sytuacja braku zapewnienia opieki Państwa dzieciom – pracownicy przedszkola w zdecydowanej większości poparli akcję strajkową.

Wobec powyższego będę Państwa informować na bieżąco o organizacji pracy przedszkola.

Prosimy o zapoznanie się z uprawnieniami rodziców przysługującymi z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Z poważaniem
Dyrektor Przedszkola nr 117
Barbara Korbecka

Kategorie: Aktualności