Szachy są strategiczną i taktyczną grą, której zasad z powodzeniem uczą się przedszkolaki. Szkoła szachowa „Czarny koń” prowadzi zajęcia dla dzieci przedszkolnych i szkolnych od ponad 17 lat.

W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 30 minut w sali przedszkolnej po czasie określonym w umowie z przedszkolem i są dodatkowo płatne. Metody stosowane na zajęciach to zabawy, konkursy, rysunki, pogadanki, bajki szachowe, samodzielnie i grupowo rozwiązywane zadania.

Szczegółowe informacje na temat zajęć można uzyskać na stronie internetowej organizatora www.czarnykon.net.pl oraz pod numerem telefonu 691 855 524.

Cena za zajęcia wynosi 60 zł miesięcznie.