W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci w firmie COMPENSA. Szczegółowe informacje na temat warunków polisy można uzyskać w załączonych poniżej dokumentach, na stronie www.compensa.pl oraz pod numerem telefonu +48 22 501 61 00.

Składkę w wysokości 50 zł zbierają skarbnicy grupowi. Ostateczny termin wpłaty to 22 września br. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia prosimy o podpisanie stosownego oświadczenia u nauczyciela na grupie.