UWAGA RODZICE BARDZO WAŻNE!!! 

 OD DNIA 02 MAJA NA SZAFKACH PRZY GRUPACH  ZNAJDUJĄ SIĘ LISTY EWIDENCJI GODZIN POBYTU DZIECKA   W PRZEDSZKOLU.

DO PAŃSTWA NALEŻY:

1.WPISAĆ FAKTYCZNĄ GODZINĘ PRZYPROWADZENIA  I ODEBRANIA DZIECKA W DANYM DNIU,     

UWAGA- NIE WPISANIE GODZIN BĘDZIE JEDNOZNACZNE Z ROZLICZENIE ZA TEN DZIEŃ 10 GODZIN

2.NALEŻY SIĘ PODPISAĆ PRZY  GODZINIE 

Informujemy , że od 02 maja rozliczenie za pobyt dziecka w przedszkolu będzie polegało na sumowaniu godzin i minut z podanych przez państwa w listach danych na koniec miesiąca z rozliczeniem do pełnych godzin pomniejszone o 5 godzin tzw. „darmowych” za każdy dzień pobytu.

Płatności za maj dokonujemy w czerwcu po zliczeniu faktycznie przebytych godzin w przedszkolu.

Przypominamy o podpisywaniu nowych deklaracji w sekretariacie.

Kategorie: Aktualności