W ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wszystkie dzieci w naszym przedszkolu uczęszczają na zajęcia z języka angielskiego. Nauczycielami w tym zakresie są Pan Piotr Sadurski oraz Pani Katarzyna Antos.

Wszystkie dzieci mają także możliwość udziału w zajęciach religii – zgodnie z deklaracją rodziców. Katechezę prowadzi Pan Jerzy Kozyrski.

Grupy starsze (III, IV, V, VI) biorą udział w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej i ogólnorozwojowej – zależnie od potrzeb. Nauczycielką prowadzącą ćwiczenia jest Pani Katarzyna Gąsowska.

Pozostałe zajęcia (dodatkowo płatne) prowadzone są przez firmy zewnętrzne. Propozycje dostępne w naszym przedszkolu to: tenis ziemny, piłka nożna, tańce oraz szachy.