Zajęcia z języka angielskiego prowadzi firma Nova Concept Marta Griszyn. Odbywają się one raz w tygodniu, w sali przedszkolnej po czasie określonym w umowie z przedszkolem i są dodatkowo płatne.

Szczegółowe informacje na temat zajęć można uzyskać pod numerem telefonu 536 940 312.