GRUPA I

6.09.2018 Zebranie rozpoczynające rok szkolny 2018/2019
29.11.2018 Zebranie dot. obserwacji wstępnych     
21.02.2019 Zebranie podsumowujące pierwszy semestr
30.05.2019 Zebranie podsumowujące rok szkolny 2018/2019

Konsultacje indywidualne odbywać się będą raz w miesiącu zgodnie z informacją na tablicy ogłoszeń grupy.

 

GRUPA II

5.09.2018 Zebranie rozpoczynające rok szkolny 2018/2019
Zebranie dot. obserwacji wstępnych
Zajęcia otwarte
Zebranie podsumowujące pierwszy semestr
Zajęcia otwarte
Zebranie podsumowujące rok szkolny 2018/2019

Konsultacje indywidualne odbywać się będą raz w miesiącu zgodnie z informacją na tablicy ogłoszeń grupy.

 

GRUPA III

11.09.2018 Zebranie rozpoczynające rok szkolny 2018/2019
Zebranie dot. obserwacji wstępnych
Zajęcia otwarte
Zebranie podsumowujące pierwszy semestr
Zebranie podsumowujące rok szkolny 2018/2019
Zajęcia otwarte

Konsultacje indywidualne odbywać się będą raz w miesiącu zgodnie z informacją na tablicy ogłoszeń grupy.

 

GRUPA IV

11.09.2018 Zebranie rozpoczynające rok szkolny 2018/2019
Zebranie dot. obserwacji wstępnych
Zajęcia otwarte o tematyce świątecznej
Zebranie podsumowujące pierwszy semestr
Zajęcia otwarte
Zebranie podsumowujące rok szkolny 2018/2019

Konsultacje indywidualne odbywać się będą raz w miesiącu zgodnie z informacją na tablicy ogłoszeń grupy.

 

GRUPA V

10.09.2018 Zebranie rozpoczynające rok szkolny 2018/2019
Zebranie dot. obserwacji wstępnych i diagnoz gotowości szkolnej
Przedstawienie Jasełek dla rodziców
Zebranie podsumowujące pierwszy semestr
Zajęcia otwarte o tematyce wiosennej
Zebranie podsumowujące rok szkolny 2018/2019 – arkusze obserwacji i diagnozy gotowości szkolnej

Konsultacje indywidualne odbywać się będą raz w miesiącu zgodnie z informacją na tablicy ogłoszeń grupy.

 

GRUPA VI

10.09.2018 Zebranie rozpoczynające rok szkolny 2018/2019
Zebranie dot. obserwacji wstępnych i diagnoz gotowości szkolnej
Zajęcia otwarte
Zebranie podsumowujące pierwszy semestr
Zajęcia otwarte
Zebranie podsumowujące rok szkolny 2018/2019 – diagnozy gotowości szkolnej

Konsultacje indywidualne odbywać się będą raz w miesiącu zgodnie z informacją na tablicy ogłoszeń grupy.