W najbliższym miesiącu we wszystkich grupach odbędą się zebrania z rodzicami podsumowujące obserwacje wstępne i wstępne diagnozy gotowości szkolnej. Bardzo prosimy o obecność przynajmniej jednego z rodziców.

UWAGA! Niektóre daty uległy zmianie względem tych podanych na pierwszych zebraniach oraz dostępnych wcześniej na stronie internetowej w zakładce Zebrania i konsultacje.

Grupa I 27.11 (poniedziałek), godz. 16.00 UWAGA! ZMIANA!
Grupa II 22.11 (środa), godz. 16.00
Grupa III 22.11 (środa), godz. 16.30
Grupa IV 23.11 (czwartek), godz. 16.00 UWAGA! ZMIANA!
Grupa V 23.11 (czwartek), godz. 16.30
Grupa VI 24.11 (piątek), godz. 16.00
Kategorie: Aktualności