UWAGA, BARDZO WAŻNE!!!

W związku ze zmianą charakteru opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z cywilnoprawnego na niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym rozwiązaniu ulega umowa o świadczeniu usług Przedszkola nr 117 we Wrocławiu zawarta na rok szkolny 2017/2018. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się do Intendenta w dniach 17-25 kwietnia w celu podpisania rozwiązania w/w umowy oraz zawarcia nowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Zmiany zostają wprowadzone na podstawie art. 52  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203).

Kategorie: Aktualności